Xi mạ phụ kiện

Xi mạ phụ kiện  Có 11 sản phẩm

0 Đánh giá(s) 

Nước xi đồng-thiếc-kẽm không chứa nickel

0 Đánh giá(s) 

Optimal results with perfect price/performance ratio

0 Đánh giá(s) 

Customized electrode production with pure platinum

0 Đánh giá(s) 

The first pure white electrolytic rhodium alloy

0 Đánh giá(s) 

Lớp xi hợp kim vàng không chứa nickel và cobalt

0 Đánh giá(s) 

For the deposition of silver layers with high hardness

0 Đánh giá(s) 

For black decorative coatings - ideal as a perfect final finish

0 Đánh giá(s) 

Dark ruthenium coatings without strike gold plating