Mạ Chrome cứng

Mạ Chrome cứng Có 4 sản phẩm

0 Đánh giá(s) 

NIPHOS® ứng dụng trong xi treo, xi lồng quay hoặc dây chuyền tự động. Lớp xi khôngchứa các halogen cũng như các kim loại nặng như chì, cadmium.

0 Đánh giá(s) 

NIPHOS® ứng dụng trong xi treo, xi lồng quay hoặc dây chuyền tự động. Lớp xi khôngchứa các halogen cũng như các kim loại nặng như chì, cadmium.

0 Đánh giá(s) 

The most efficient and eco-friendliest solution for hard chrome plating