Hệ thống phân kim thủy ngân

Hệ thống phân kim thủy ngân Có 3 sản phẩm

0 Đánh giá(s) 

  Máy IAO2020-1 dùng để phân các hợp kim bằng phương pháp thủy phân.Dung lượng phân kim: 12 Kg/chu kỳ phân kim dưới dạng hạt. Vàng thu hồi tinh khiết đạt đến mức tối thiểu 999,5/1000.