Máy xịt hơi nước

Máy xịt hơi nước Có 3 sản phẩm

0 Đánh giá(s) 

Với áp suất dòng hơi là 8 bar, các chi tiết nhạy cảm có thể được làm sạch hiệu quả và an toàn. Dòng hơi nước đánh bật các vết dầu, mỡ, sáp bám chặt trên các chi tiết một cách dễ dàng. Máy được...

0 Đánh giá(s) 

Với áp suất dòng hơi là 8 bar, các chi tiết nhạy cảm có thể được làm sạch hiệu quả và an toàn. Dòng hơi nước đánh bật các vết dầu, mỡ, sáp bám chặt trên các chi tiết một cách dễ dàng. Máy được...

0 Đánh giá(s) 

Với áp suất dòng hơi là 8 bar, các chi tiết nhạy cảm có thể được làm sạch hiệu quả và an toàn. Dòng hơi nước đánh bật các vết dầu, mỡ, sáp bám chặt trên các chi tiết một cách dễ dàng. Máy được...