GIỖ TỔ NGHỀ KIM HOÀN

Hằng năm vào ngày ngày 6, 7, 8 tháng 2 âm lịch Lễ hội Giỗ Tổ Nghề Kim Hoàn diễn ra tại Hội quán Lệ Châu, 586 Trần Hưng Đạo,quận 5, TP Hồ Chí Minh, như một hoạt động đầy ý nghĩa: uống nước nhớ nguồn