Lập lờ tuổi vàng

Sự lập lờ trong cách thử vàng, hàm lượng vàng là điểm “mù” để các cơ sở kinh doanh vàng công khai “móc túi” người tiêu dùng.