HỘI CHỢ QUỐC TẾ TRANG SỨC VIỆT NAM VIJF 2017

Hội Chợ Quốc Tế Trang Sức Việt Nam - VIJF 2017 được tổ chức từ ngày 08/11/2017 đến ngày 12/11/2017 tại nhà thi đấu TDTT Phú Thọ đã khép lại thành công tốt đẹp.