VBĐQ DOJI - DOANH NGHIỆP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP GIÁM ĐỊNH VÀNG

Ngày 18/8/2014 vừa qua, Tập đoàn VBĐQ DOJI đã chính thức được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép thực hiện...