Những mẫu thiết kế đẹp ngỡ ngàng từ phần mềm rhino

Phần mềm Rhino là một công cụ mô hình hóa 3D thường được sử dụng cho nhiều ngành nghề như công nghiệp thiết kế mỹ thuật, thiết kế giày dép, công nghiệp đồ họa, thiết kế ô tô, đồ trang sức…