Thạch cao Oro cao cấp chuyên đúc vàng vàng và vàng trắng

Tạo khuôn thạch cao là 1 giai đoạn trong chu trình làm kim hoàn, và thạch cao là vật tư không thể thiếu cho quá trình tạo khuôn.