Tháng vàng tri ân – Mừng DC tròn 20 tuổi

Chương trình khuyến mãi mừng sinh nhật 20 tuổi với chủ đề: “Gắn kết bền lâu – Cùng nhau phát triển” - từ 05/06/2020 đến 05/07/2020