CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công ty Công nghệ DC sẽ liên tục cập nhật về các thông tư chính sách mới nhất của Nhà nước. Hy vọng các thông tin này giúp ích cho Quý khách hàng trong việc đảm bảo phòng chống dịch và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh.