TRẠM BOT PHÍA NAM DỪNG THU PHÍ ĐỂ PHÒNG COVID

Từ 0 giờ 20.7, tạm dừng thu phí các dự án BOT phía Nam