DC - Bảo Tín Minh Châu - cùng chung ước mơ phát triển ngành kim hoàn Việt Nam

Hội chợ Quốc tế Trang sức Việt Nam (VIJF) là ngày hội truyền thống của ngành, là điểm hẹn lý tưởng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, là cơ hội hợp tác, phát triển kinh doanh giữa doanh nghiệp kim hoàn trong và ngoài nước.