Chúc mừng Lambert PUK 6 đoạt giải thưởng iF Design danh giá!

Máy hàn điểm PUK 6 đã đoạt giải cho hạng mục sản phẩm dành cho thợ Kim hoàn tại Berlin năm 2022.